GDPR


De General Data Protection Regulation (GDPR) is sinds mei 2016 de opvolger van de meldplicht datalekken.

De GDPR is een Europese algemene verordening gegevensbescherming. Deze privacy verordening gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.


In essentie moet de GDPR er voor zorgen dat bedrijven de privacy rechten van de individuele consument respecteren. Hiermee is de GDPR relevant voor alle bedrijven en organisaties die persoonlijke gegevens van inwoners van de EU verzamelen, verwerken en gebruiken.Door Home Base geborgde persoonsgegevens


Welke persoonsgegevens worden bewaard van u als klant - verkoper (verhuurder) of

van u als klant - koper (huurder)?


•Naam en voornamen

•Burgerlijke staat

•Geboorteplaats, -datum en Rijksregisternummer

•Adres

•Telefoon-  en gsm-nummer

•E-mail adres

•Kadastrale en Technische gegevens van uw eigendom te koop of te huur

•Rekeningnummer en Bank van waaruit voorschot of waarborg zal betaald worden

•Uw Notaris

•Bedrijfsnaam, Ondernemingsnummer, adres maatschappelijke zetelWaarom worden persoonsgegevens bewaard?


•Opmaak bemiddelingsopdracht

•Opvragen attesten e.a. documenten noodzakelijk voor verkoop of verhuur (EPC, Elektrische Keuring, Kadastraal Uittreksel, Ovamattest, Stedenbouwkundig Uittreksel…)

•Informatieverstrekking aan kandidaat-kopers en -huurders

•Vastleggen afspraken voor bezichtiging

•Algemene communicatie, Feedback, …

•Opmaak huurovereenkomst en Plaatsbeschrijving

•Opmaak Verkoopovereenkomst of Verkoop-aankoopbelofte

•FacturatiegegevensWaar worden de persoonsgegevens opgeslagen?


De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend door Sophie Segers, zaakvoerder van Home Base bvba, bewaard en uitsluitend gecommuniceerd aan deskundigen voor wel bepaalde doeleinden (EPC deskundige, Keuringsorganisme Elektriciteit, Notarissen, desgevallend Collega-Makelaars).

De persoonsgegevens welke werden verstrekt, worden altijd op een eerlijke manier gebruikt en nooit doorgegeven aan 3de partijen. In voorkomend geval dat Home Base een goed of dienst aanbiedt in samenwerking met een andere partij, kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden, maar enkel in overeenstemming met de geldende wetgeving.Rechten van de gegevensverstrekker


Home Base garandeert transparantie en onderstaande rechten voor alle dataverstrekkers:


•Recht op informatie: de geborgde persoonsgegevens zijn ter zake dienend en worden enkel gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van die doeleinden.

•Recht op inzage: Basisinformatie kan geraadpleegd (en gewijzigd) worden via het klantenportaal. Op aanvraag worden ze in een eenvoudig leesbaar formaat bezorgd.

•Recht op verbetering

•Recht om toestemming in te trekken

•Recht op vergetelheid

•Recht om verwerking te beperken of gegevens over te dragen

•Recht van verzet

•Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde beslissingen op basis van profilering.

Zodoende wordt er ook gebruik gemaakt van inschrijf- en uitschrijfopties voor algemene communicatie en direct marketing


Sophie Segers staat steeds ter beschikking om één of meerdere van deze rechten te doen gelden.